Výročí

Vojtěch Znojemský

Dnešní výročí 02.01.1928

byl starostou města Pardubic opětně zvolen funkcionář Čs. národně socialistické strany Vojtěch Znojemský.
Budova vpravo za kostelem je bývalý chudobinec a chorobinec, dnes Domov důchodců

Dnešní výročí 02.01.1908

byl dán do provozu pardubický městský chorobinec a chudobinec ve Štrossově ulici u Kostelíčka.