Výročí

Dnešní výročí 02.04.1920

byl ve zvonici v obci Pohřebačka zavěšen nový zvon. Nahradil dřívější zvon z roku 1671 o váze 25 kg, který byl za první světové války, 13.5.1918, zrekvírován.

Dnešní výročí 02.04.1887

byl starostou Bohdanče zvolen František Čech.
Panoráma Holic - fotografie z roku 1895

Dnešní výročí 02.04.1882

byla v Holicích založena Řemeslnická beseda, vzdělávací spolek stavu řemeslnického. Zanikla v roce 1896.

Dnešní výročí 02.04.1881

se usnesla rada města Pardubic, že uvolní celé druhé poschodí radniční budovy pro muzejní sbírky nově vzniklého městského muzea.
Stará reálka na Komenského náměstí

Dnešní výročí 02.04.1863

schválilo ministerstvo školství zřízení vyšší reálky v Pardubicích. Výuka na škole byla zahájena školním rokem 1863-1864.
Budova pernštejnského špitálu zbouraná roku 1892

Dnešní výročí 02.04.1554

rozšířil Jaroslav z Pernštejna počet chovanců v pernštejnském špitále u kostela sv. Jana Křtitele z pěti na dvanáct.