Výročí

Dnešní výročí 02.06.1995

zahájila provoz v Pardubicích na Pernštýnském nám. v rekonstruovaném domě čp. 51, známém jako "stará lékárna", Kreditní banka a.s. Plzeň.

Dnešní výročí 02.06.1994

bylo v pardubickém hotelu Labe zahájeno dvoudenní pracovní setkání traumatologů České republiky s mezinárodní účastí u příležitosti 40. výročí vzniku traumatologického oddělení v pardubické nemocnici. Setkání se zúčastnilo na 200 úrazových chirurgů z ČR, SR, Německa a Rakouska a organizovala je Společnost pro úrazovou chirurgii, která na setkání předala MUDr. Jaroslavu Černému, emeritnímu primáři pardubické traumatologie, diplom čestného člena společnosti.

Dnešní výročí 02.06.1992

byla zahájena rekonstrukce podchodu u Zelené brány.
Občanská záložna v Bohdanči

Dnešní výročí 02.06.1980

bylo v rámci rekonstrukce střechy Zelené brány sneseno husitské slunce a devět zlatých makovic, z nichž největší má průměr 70 cm. Byly dopraveny do podniku Uměleckých řemesel v Praze, kde na ně byla nanesena nová zlatá fólie o celkové váze 72 gramů. Pozlacení stálo 100 tisíc tehdejších Kčs.

Dnešní výročí 02.06.1935

se jel na letním stadiónu v Pardubicích IV. ročník Memoriálu Jiřího Kristiána Lobkovice na ploché dráze. Zvítězil Němec Gunzenhauser.
Představení Smetanovy "Prodané nevěsty" na Kunětické hoře

Dnešní výročí 02.06.1929

předvedly pardubické pěvecké sbory Pernštýn a Ludmila na Kunětické hoře Smetanovu Prodanou nevěstu. Režii opery měl tehdejší ředitel VČD Vladimír Wuršer, orchestr řídil znamenitý pardubický dirigent a sbormistr Antonín Vendl. Představení sledovalo 10 tisíc diváků a ministerský předseda František Udržal, rodák z Dolní Rovně.
Slavnostní otevření Sokolovny v Přelouči dne 2. června 1929

Dnešní výročí 02.06.1929

byla za veliké účasti občanstva slavnostně otevřena sokolovna v Přelouči.