Výročí

Dnešní výročí 02.09.1996

byla na psychiatrickém oddělení Nemocnice Pardubice dána do provozu protialkoholní a protitoxikomanická ordinace.

Dnešní výročí 02.09.1996

byla zahájena výstavba jižního obchvatu Pardubic od křižovatky u Parama směrem k Chrudimi.

Dnešní výročí 02.09.1993

v 18.30 hodin zahájilo býv. pardubické televizní studio ZUBR živé vysílání, zatím však jen pro majitele kabelové televize.

Dnešní výročí 02.09.1991

byla v Pardubicích na Masarykově náměstí dána do užívání nová budova pardubické polikliniky.

Dnešní výročí 02.09.1935

otevřel na rohu Sladkovského a Smilovy ulice novou lékárnu PhMr. Rudolf Uchytil.
Ari Bastian Poldervaart (vlevo)

Dnešní výročí 02.09.1934

tragicky zahynul v závodě VI. ročníku Zlaté přilby Československa holandský závodník Ari Bastian Poldervaart.
Plánek pardubického závodiště - 1933

Dnešní výročí 02.09.1934

zavedla pardubická pošta po prvé u příležitosti konání Zlaté přilby razítkování listovních zásilek příležitostným razítkem přímo na závodišti.
Husova ulice na počátku 20. století

Dnešní výročí 02.09.1932

bylo rozhodnuto ve schůzi památkové komise města Pardubic, aby ulice vedoucí od hotelu "Štika" k donucovací pracovně na Židově, která měla doposud tři názvy (Na Haldě, U Židova a Husova) se napříště jmenovala pouze Husova. Ulice U Telegrafie (pozdější závod TESLA u nemocnice) byla přejmenována na Křižíkovu. Na návrh Sokola byl park pod zámkem pojmenován Tyršovými sady.
Jarmarky se konají na Pernštýnském náměstí po celá staletí

Dnešní výročí 02.09.1638

udělil císař Ferdinand III. městu Pardubicím právo konat každoroční jarmark, a to v pondělí po neděli křížové.
Stížný list s pečetěmi české a moravské šlechty proti upálení Jana Husa

Dnešní výročí 02.09.1415

zaslala značná část české a moravské šlechty protestní (stížnostní) list kostnickému koncilu proti upálení M. J. Husa, na nějž přivěsilo své pečeti 452 českých a moravských šlechticů. Patřila k nim i převážná část zemanů z Pardubicka. Byli mezi nimi např. Mikuláš a Jan z Koloděj, Václav, Pavlík a Jan z Hostovic, Jiří z Telčic, Maršík z Mikulovic, Jan ze Štětína, Mikuláš z Barchova, Habart z Moravan, Matěj a Jan Holcové z Nemošic, Hlaváč z Komárova, Václav z Choltic, Jan ze Žižína, Vavřinec z Mnětic, Jan Těchlovec z Dobříkova, Bohuněk z Počápel, Materna z Turova, Václav z Třebosic. Ze šlechty, která měla statky i na Pardubicku, pak syn Smila Flašky z Pardubic Arnošt Flaška z Rychmburka, Smil ze Šternberka a Boček z Kunštátu a Poděbrad. List byl vyhotoven v osmi souhlasných exemplářích, k nimž byly přivěšeny pečeti všech 452 signatářů. Dochoval se jediný (druhý) originál listu s 99 pečetěmi, ostatní exempláře jsou známy pouze v opisech.
Korunovační hody krále Karla - ilustrace z Českomoravské kroniky

Dnešní výročí 02.09.1347

korunoval arcibiskup Arnošt z Pardubic svatováclavskou korunou Karla IV. českým králem a jeho první manželku Blanku z Valois českou královnou.