Výročí

Giovanni Coppa - papežský nuncius

Dnešní výročí 02.10.2000

zavítali do Pardubic všichni katoličtí biskupové z Čech a Moravy spolu s apoštolským nunciem Giovanni Coppou. V 18 hod. sloužili v chrámu sv. Bartoloměje společnou koncelebrovanou mši svatou. Poté byli přijati v historickém sále radnice primátorem Ing. Jiřím Stříteským.

Dnešní výročí 02.10.1994

byl v kostele sv. Václava v Mikulovicích vysvěcen nový zvon, který je třetím v tomto chrámu.

Dnešní výročí 02.10.1993

byl v Kongresové hale VŠCHT v Pardubicích na Stavařově slavnostně zahájen první akademický rok na Dopravní fakultě Jana Pernera. Součástí tohoto zahájení bylo i odhalení plakety Ing. Jana Pernera v hale pardubického nádraží.

Dnešní výročí 02.10.1993

byla v hale pardubického nádraží v rámci slavnostního zahájení prvního akademického roku na Dopravní fakultě Jana Pernera Univerzity Pardubice odhalena pamětní plaketa. Text na plaketě: ING. JAN PERNER/ 1815 - 1845/ ČESKÝ TECHNIK A ŽELEZNIČNÍ ODBORNÍK/ STAVĚL TRAŤ Z ČESKÉ TŘEBOVÉ DO PRAHY/ PRVNÍ VLAK PROJEL PARDUBICEMI V ROCE/ 1845 A SYMBOLICKY ZAHÁJIL NOVOU ÉRU/ V ŽIVOTĚ MĚSTA/ ODHALENO PŘI PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÍ/ DOPRAVNÍ FAKULTY ING. JANA PERNERA/ PARDUBICE 1993.
Fontána u nádraží

Dnešní výročí 02.10.1993

byla na náměstí Ing. Jana Pernera uvedena do provozu renovovaná fontána. Stalo se tak u příležitosti zahájení prvního akademického roku nové Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice a odhalení Pernerovy plakety v hale nádraží.
Dopravní uzel - rychlodráha I/37

Dnešní výročí 02.10.1992

byla u PARAMA dána do provozu mimoúrovňová křižovatka nových vozovek od mostu gen. Svobody.

Dnešní výročí 02.10.1928

darovala Ústřední rada Církve československé v Praze pro nově dostavěný Husův sbor v Pardubicích oltářní obraz Mistra Dědiny "Kázání na hoře" v ceně 40.000 tehdejších Kč. Obraz byl poctěn cenou na výstavě v Paříži v roce 1920.
Interiér průmyslové školy na poč. 20. století

Dnešní výročí 02.10.1899

bylo zahájeno vyučování v tehdy nově zřízené průmyslové škole na dnešním náměstí Čs. legií v Pardubicích. Škola v Pardubicích působila až do roku 1951, kdy byla přemístěna do Chrudimi. Budovu po ní získala VŠCHT. Stavba této budovy je velmi zajímavá. Návrh na ni vypracoval Ing. arch. Jindřich Fialka z Prahy, později první ředitel průmyslové školy. Projekční práce Fialka zahájil začátkem října 1897, 3. října 1898 počal stavitel Janeček podle Fialkových plánů stavět a 2. října 1899, tedy ani ne za rok, se zde vyučovalo. To vše se stihlo bez bagrů, buldozerů, jeřábů či jiné mechanizace, vše se dělalo ručně. Zní to neuvěřitelně, ale je to tak.