Výročí

Dnešní výročí 02.12.1993

potvrdil akademický senát VŠCHT Pardubice do funkce rektora na další období prof. Ing. Ladislava Kudláčka, CSc. Protikandidátem mu byli Ing. Frumar, DrSc., prof. Ing. Churáček, DrSc., a doc. Titz, CSc.
Pohyblivá konstrukce jezu prof. ing. Záhorského na Chrudimce v Pardubicích

Dnešní výročí 02.12.1974

byla provedena demolice Záhorského jezu na Chrudimce u pardubické hydroelektrárny.

Dnešní výročí 02.12.1903

rozhodlo pardubické městské zastupitelstvo o zřízení dívčího lycea (vyššího vzdělávacího učiliště, připravujícího obyčejně k univerzitnímu studiu). K realizaci však nedošlo.
Hostinec u České koruny

Dnešní výročí 02.12.1849

se uskutečnilo první divadelní představení v Pardubicích na jevišti hostince "U české koruny" vedle Zelené brány. Dávala se Klicperova fraška "Žižkův meč". Režii měl městský lékař František Hausmann.