Výročí

Ilustrační foto

Dnešní výročí 03.01.1666

byl vynesen rozsudek v pardubickém radním domě nad Saloménou Zelenkovou a Martinem Vojtěchem, kteří usmrtili Saloménino dítě: "Zelenková má mečem býti trestána, po smrti zahrabána a kůlem skrz srdce probita a Martin Vojtěch, že jest ruku a nohu dítěti od též Salomény Zelenkový zaškrcenému pro jistý čáry uřezal, má pravá ruka uťata býti".