Výročí

Základní škola Závodu míru

Dnešní výročí 03.09.1979

byla dána do provozu budova základní školy v Pardubicích na nábřeží Závodu míru.

Dnešní výročí 03.09.1974

byla na Legionářském náměstí odstraněna kamenná část pomníku TGM, která zde zůstala z roku 1940, kdy nacisté vlastní sochu nechali odstranit.
Měšťanská škola v Dolní Rovni (snímek z roku 1939)

Dnešní výročí 03.09.1933

byla v Rovni otevřena Masarykova měšťanská škola. Základní kámen k ní byl položen 26.6.1932.
Městské divadlo zbudované v letech 1906-1909

Dnešní výročí 03.09.1906

byla zadána stavba pardubického divadla staviteli Josefu Döllerovi z Chrasti u Chrudimi, který stavbu podle projektu architekta Antonína Balšánka z Prahy ještě v roce 1906 zahájil. Dokončené divadlo bylo předáno veřejnosti 11. a 12. prosince 1909.
Jedna ze starších fotografií přeloučské školy

Dnešní výročí 03.09.1882

byla na náměstí v Přelouči vysvěcena nová školní budova, sloužící současně jako radnice.