Výročí

Zásah hasičů v Rosicích při letním požáru roku 2000

Dnešní výročí 03.10.2000

bylo v Rosicích nad Labem dáno do provozu nejmodernější zařízení pro varování obyvatelstva při nejrůznějších katastrofách.
Pohled na současnou závodní dráhu

Dnešní výročí 03.10.1999

se jela 51. Zlatá přilba Československa. Pořadí v cíli: 1) Leigh Adams, Austrálie, 2) Tony Rickardsson, Švédsko, 3) Ryan Sullivan, Austrálie, 4) Loram, 5) Ermolenko, 6) Topinka.
Kostel sv. Václava v Ředicích

Dnešní výročí 03.10.1998

byl v Horních Ředicích posvěcen při mimořádné slavnostní mši v kostele sv. Václava obecní prapor.
MUDr. Emil Holub

Dnešní výročí 03.10.1997

se v Holicích uskutečnily rozsáhlé oslavy 150. výročí narození dr. Emila Holuba, afrického cestovatele a nejslavnějšího holického rodáka.

Dnešní výročí 03.10.1996

byl v Trnové otevřen nový supermarket "MANA", druhý v Pardubicích (dnes již neexistuje).
Fara na Chvojně

Dnešní výročí 03.10.1993

byl ve Vysokém Chvojně znovu vysvěcen kostel sv. Gotharda, který je chráněnou kulturní památkou.

Dnešní výročí 03.10.1977

zahájila v Pardubicích nepřetržitý dvacetičtyřhodinový provoz Rychlá zdravotní záchranná služba spolu s anesteziologicko-resuscitačním oddělením (ARO).

Dnešní výročí 03.10.1909

se konalo na hřbitově v Cholticích slavnostní odhalení náhrobního pomníku básníku Bohdanu Jelínkovi, o jehož zřízení největší zásluhy získal si místní učitel Adolf Jungmann, předseda krajinského "Vzdělávacího spolku". O básníkově významu promluvil básník F. S. Procházka.

Dnešní výročí 03.10.1909

byla vysvěcena novostavba kaple Matky Boží v Kostěnicích, postavená podle projektu pardubického architekta Ing. Boži Dvořáka.
Jedna z prvních budov okresní nemocnice v Pardubičkách

Dnešní výročí 03.10.1898

došlo k dohodě mezi okresním zastupitelstvem a zastupitelstvem města Pardubic o stavbě okresní nemocnice v Pardubičkách. Stavba byla zahájena v roce 1900 a dokončena počátkem roku 1903. Postavil ji pardubický stavitel Ferdinand Potůček podle projektu Ing. arch. Pokorného z Prahy.

Dnešní výročí 03.10.1880

se konala v dnes již neexistujícím pardubickém hotelu "Veselka" zajímavá schůzka. Komise, složená z nejrůznějších odborníků, tu posuzovala návrh sochaře Josefa Strachovského na pomník bratrancům Veverkovým. Mezi členy komise byl i zakladatel Sokola dr. Miroslav Tyrš, jehož několik konkrétních připomínek k fyziognomii navrhovaných postav Strachovský potom při konečném ztvárnění pomníku akceptoval.
Hřbitovní kaple

Dnešní výročí 03.10.1857

byla na novém hřbitově v Holicích otevřena kaple, postavená nákladem měšťana Karla Holuba a jeho synů Václava a Karla.

Dnešní výročí 03.10.1857

vyjel z pardubického nádraží na úseku trati Pardubice-Jaroměř první vlak, tažený lokomotivou, označenou jménem "Pardubice"."