Výročí

Baumax v Pardubicích

Dnešní výročí 03.11.1998

byl v Trnové dán do provozu supermarket BAUMAX.

Dnešní výročí 03.11.1997

byla obec Valy připojena na rozvod plynu.

Dnešní výročí 03.11.1997

byla dána do provozu nová budova pošty ve Starém Hradišti, postavená firmou INTERBAU podle projektu Ing. arch. Zdeňka Kozuba. Poštovní úřad byl ve Starém Hradišti zřízen ve volebním období 1957-61.

Dnešní výročí 03.11.1997

získalo družstvo pardubického 4. praporu rychlého nasazení na mezinárodní soutěži průzkumných hlídek, která se konala ve dnech 3.-7.11.1997 v maďarském Egeru, první místo.
Již neexistující dveře do spořitelny z náměstí Republiky. Byly vyzdobeny sochami od Jaroslava Skály.

Dnešní výročí 03.11.1977

byla po renovaci znovu zprovozněna pobočka České státní spořitelny v Pardubicích u Zelené brány.
Tato fotografie z oslav je naštěstí jen vzpomínkou

Dnešní výročí 03.11.1976

byl v Pardubicích u divadla na dnešním nám. Republiky odhalen pomník V. I. Lenina, dílo akademického sochaře Kotrby.

Dnešní výročí 03.11.1889

bylo zahájeno vyučování na Hospodářské pokračovací škole v Rohovládové Bělé.

Dnešní výročí 03.11.1860

sehráli přeloučští divadelní ochotníci hru "Matka a dcera".