Výročí

Ilustrační foto

Dnešní výročí 04.03.2000

se konala v Pardubicích 18. mezinárodní mineralogická burza, které se zúčastnilo 125 vystavovatelů z ČR, Slovenska, Polska, Rakousky a z Litvy.
Přátelská atmosféra při návštěvě Miloše Zemana v Pardubicích (s J. Topolským a J. Razskazovem)

Dnešní výročí 04.03.1998

přijel na oficiální návštěvu Pardubic předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Ing. Miloš Zeman, CSc.

Dnešní výročí 04.03.1998

se v Domě techniky v Pardubicích uskutečnilo jednání ukrajinské mise s tuzemskými podnikateli z celé ČR o hledání nových odbytišť a rozvoje vzájemného obchodu. Pořadatelem akce byla Okresní hospodářská komora v Pardubicích.
Hotel Veselka ve 30. letech

Dnešní výročí 04.03.1927

byl v Pardubicích založen v hotelu Veselka ROTARY-KLUB. Činnost klubu byla dvakrát přerušena, v roce 1939 až 1945 za německé okupace a komunisty v roce 1948 na 41 let.
K. H. Borovský

Dnešní výročí 04.03.1848

měli svatbu český politik, novinář a spisovatel Karel Havlíček Borovský s Julií Sýkorovou, rodačkou ze Svojšic na Pardubicku.