Výročí

Dnešní výročí 04.05.1993

schválila akreditační komise České republiky akreditaci Dopravní fakulty Jana Pernera VŠCHT Pardubice s právem zajišťovat od akademického roku 1993-94 výuku dopravní problematiky a udělovat absolventům studia titul inženýr.
Lom v Ležákách, kde byla ukryta vysílačka diverzní skupiny Silver

Dnešní výročí 04.05.1947

byl v Přelouči položen základní kámen k Památníku I. a II. odboje. Symbolický kámen tvořila kostka z lomu v Ležákách.

Dnešní výročí 04.05.1945

převzal v Holicích správu města do svých rukou Revoluční národní výbor.

Dnešní výročí 04.05.1942

založil tehdy čilý Lovecký klub Pardubice "Myslivecké muzeum Pardubice". Předsedou komise, která muzeum řídila, byl zvolen Bedřich Neth, berní ředitel v.v.