Výročí

Ministr obrany F. Machník na návštěvě v Pardubicích

Dnešní výročí 04.07.1937

byl v Neulustu u Uherska odhalen za přítomnosti ministra národní obrany Machnika, senátora Udržala a poslanců Žilky a Zářeckého památník Antonínu Švehlovi, býv. předsedovi čs. vlády a předsedovi Agrární strany.
Utržená věž kostela po vichřici v roce 1929.

Dnešní výročí 04.07.1929

odpoledne se přehnala přes Pardubice větrná smršť. Vyvrátila mnoho stromů a poškodila hodně střech. Na Zelené bráně se trochu ohnula jedna z malých věžiček (jižní strana). Na kostele Zvěstování Panny Marie se také ohnula věž. Nejvíce byl postižen kostel sv. Bartoloměje. Vítr ulomil u hřebenu střechy věž a s poškozením kraje střechy a zděných sloupků ve štítě ji "položil" na zem před domy "V Rochu" směrem ke zvonici. Roku 1930 postavil tesař Jan Polák ze Štrossovy ulice věž novou. Arciděkan V. Šetina daroval do věže menší zvon (118,20 kg). Ulila ho firma Manoušek, Husovice u Brna, elektrické zvonění provedl Perner, České Budějovice, elektroinstalaci Městská elektrárna.
Kostel v Dolanech

Dnešní výročí 04.07.1914

byl za přítomnosti biskupa Doubravy z Hradce Králové vysvěcen kostel sv. Vojtěcha v Dolanech, jehož stavba byla zahájena 30. června 1913.
Základní škola v ulici bratranců Veverkových   (dnešní stav)

Dnešní výročí 04.07.1910

byla zahájena stavba měšťanské (dnes základní) školy v ulici bratranců Veverkových na místě býv. pernštejnského hřbitova podle plánů architektů Czaského a Poláka z Loun. Budova byla původně určena pro reálné gymnázium.

Dnešní výročí 04.07.1776

se v Přelouči konala slavnost u příležitosti dokončení stavební rekonstrukce Svatopolského areálu.
Vzhled křižovatky v 30. letech

Dnešní výročí 04.07.1710

byl položen základní kámen ke kostelu Sedmibolestné Panny Marie v Pardubicích, krátce zvanému Kostelíček. Byl postaven na místě dřevěné kapličky z popudu a milodarů zbožného pardubického kupce od Bílé brány Jakuba Antonína Štrosa. Po něm byla ulice, vedoucí od dnešního hotelu Zlatá štika kolem Kostelíčka až k nadjezdu u nemocnice, nazvána Štrossova.