Výročí

Zlatá trofej z pardubického oválu

Dnešní výročí 04.10.1998

se konala jubilejní 50. Zlatá přilba Československa. Pořadí v cíli: 1) Hans Nielsen, Dánsko, 2) Tony Rickardsson, Švédsko, 3) Brian Anderssen, Dánsko, 4) Chris Lois, Velká Británie, 5) Ryan Sullivan, Austrálie, 6) Simon Wigg, Velká Británie. Všichni startovali na Jawách.

Dnešní výročí 04.10.1996

byl zahájen 3. ročník desetidenního pardubického městského festivalu.

Dnešní výročí 04.10.1993

byla v Lázních Bohdanči dána do provozu nová budova pošty za přítomnosti ředitele Oblastní správy pošt v Pardubicích Ing. Jana Jakubíka, ředitele Okresní správy pošt v Pardubicích Ing. Josefa Kamlara, přednostky Okresního úřadu v Pardubicích JUDr. Drah. Bartoškové a starosty města Ing. Jana Šebesty.

Dnešní výročí 04.10.1932

byla v Cholticích otevřena dětská opatrovna rodáka profesora Josefa Jelínka, bratra básníka Bohdana Jelínka.
Autopavilón na Výstavě tělovýchovy a sportu v roce 1931

Dnešní výročí 04.10.1931

uzamkl symbolicky pardubický starosta Vojtěch Znojemský Celostátní výstavu tělesné výchovy a sportu, která se v Pardubicích konala od 31. května 1931, kdy ji slavnostně zahájil prezident republiky T. G. Masaryk. Pardubickým organizátorům se za velmi krátkou dobu podařilo vytvořit na tehdejší dobu vynikající show, kterou za čtyři měsíce shlédlo jeden a čtvrt miliónu návštěvníků. To byl pro pořadatele obrovský úspěch - vždyť v té době měly Pardubice necelých 29 tisíc obyvatel.

Dnešní výročí 04.10.1920

byla v Sezemicích zřízena měšťanská škola. Zásluhu o to měl její první ředitel a zakladatel Josef Nešpor, český občan Sezemic.

Dnešní výročí 04.10.1903

bylo zahájeno vyučování na pokračovací průmyslové škole v Bohdanči.
K otevření měšťanské školy v Bohdanči

Dnešní výročí 04.10.1896

byla slavnostně otevřena budova měšťanské školy v Lázních Bohdanči, jejíž stavbu povolila zemská školní rada v Praze 14. srpna 1894.
Bourání staré radnice v roce 1892

Dnešní výročí 04.10.1892

se za početné kulisy zvědavců z města i okolí zakously krumpáče do zdiva tzv. třetí radnice na Pernštýnském náměstí v Pardubicích. Začala demolice radního domu, který zde stál od počátku šedesátých let 18. století a který byl pravým skvostem hlavního pardubického náměstí pro svou překrásnou štukovou výzdobu. Ta byla mistrovským dílem pardubického sochaře Jakuba Teplého z roku 1783. Reliéfu vévodila mohutná postava Heráklova (Herkulova), držící nad hlavou městský znak. Ve výklenku štítu nad ní vytvořil Teplý sochu arcibiskupa Arnošta z Pardubic, patrona města. Na místě zbourané radnice byla v letech 1893-94 postavena podle návrhu Ing. arch. Jana Vejrycha radnice nová, současná, v tzv. české renesanci.