Výročí

Dnešní výročí 05.01.1993

byla uzavřena smlouva mezi městem Pardubicemi a Dostihovým spolkem Pardubice, podle které se pořadatelem dostihů na pardubickém dostihovém závodišti stal Dostihový spolek Pardubice.
Most Pavla Wonky

Dnešní výročí 05.01.1960

byl dán do provozu nový čtyřproudový most přes Labe u pardubického zimního stadiónu, od roku 1990 zvaný Most Pavla Wonky.
Alois Rašín (19.8. 1867 Nechanice - 18.2. 1923 Praha)

Dnešní výročí 05.01.1923

byl spáchán atentát na čestného občana Pardubic, prvního československého ministra financí Aloise Rašína, rodáka z Nechanic na Hradecku, na kterého ráno při nastupování do služebního vozu pachatel dvakrát vystřelil z pistole a poranil mu míchu. Rašín zranění 18. února 1923 podlehl. Útočníkem byl dvacetiletý anarchista Josef Šoupal, rodák z Německého (dnes Havlíčkova) Brodu, čerstvý pracovník filiálky Slovenské banky v Hradci Králové. Šoupal byl za svůj čin odsouzen k trestu těžkého žaláře v trvání 18 let, který celý odpykal v Kartouzích a na plzeňských Borech. Za různé drobné prohřešky mu trest narostl na rovných 20 let. Vězení opustil v roce 1943 jako čtyřicetiletý.
Snímek ze současnosti pardubické věznice

Dnešní výročí 05.01.1888

dal Český sněm v Praze souhlas ke zřízení Zemské donucovací pracovny v Pardubicích. Její stavba byla dokončena v roce 1891.
Dnešní Evropský spolkový dům byl dlouhá léta sídlem Občanské záložny

Dnešní výročí 05.01.1863

byl v Pardubicích založen a uveden do provozu pro tu dobu významný a potřebný peněžní ústav - Občanská záložna.
Stará zvonice, okolo roku 1892

Dnešní výročí 05.01.1670

byl vysvěcen v Pardubicích ve zvonici u kostela sv. Bartoloměje zvon "Marie".
Leopold I.

Dnešní výročí 05.01.1662

potvrdil císař Leopold I. všechna dosavadní privilegia města Pardubic s poukazem, že "žid žádný v městě ani na předměstí trpěný býti nemá".
Erb Cellerů z Rozentalu

Dnešní výročí 05.01.1625

povolal pardubický hejtman Kašpar Celler z Rozentalu na zámek pardubického primátora s konšely, aby jim oznámil vůli císaře Ferdinanda II., podle níž měli všichni poddaní přestoupit na katolickou víru. Představitelé města se snažili věc oddálit a požadovali písemný doklad o císařově vůli se lhůtou na odpověď. Spor vyvrcholil počátkem dubna, kdy hejtman zakázal provozování všech živností v Pardubicích. Tento nátlak způsobil, že již na konci následujícího roku 1626 byly Pardubice převážně katolickým městem.