Výročí

Dnešní výročí 05.03.1990

byla v Pardubicích ustavena odbočka Historického klubu.
Historický obrázek Pardubic

Dnešní výročí 05.03.1964

byly Pardubice jako město české renesance, jejíž stavební a umělecký vývoj vrcholil v I. polovině 16. stol., prohlášeny ministerstvem školství a kultury Státní památkovou rezervací. Je do ní zahrnut zámek, Zelená brána a podstatná část historického jádra města.

Dnešní výročí 05.03.1893

se konala v Pardubicích porada východočeských dělnických spolků, na níž bylo rozhodnuto vydávat dělnické noviny s názvem "Právo lidu". První číslo vyšlo 28. dubna 1893 v Hradci Králové-Kuklenách.