Výročí

Dnešní výročí 05.05.1997

se zřítil při rekonstrukčních pracích strop v prodejně U Klause ve Sladkovského ulici. Pod závalem zůstal mrtev jeden dělník.
Kostelíček  - snímek před rokem 1890

Dnešní výročí 05.05.1675

byla v místech dnešního náměstí U Kostelíčka zřízena dřevěná kaplička, na jejímž místě byl v roce 1710 postaven kostelík Sedmibolestné Panny Marie, zvaný krátce Kostelíček.
Erb Běškovců z Běškovic

Dnešní výročí 05.05.1515

jmenoval pardubický hejtman Bohuslav Běškovec z Běškovic pardubickým primasem (prvním radním) Jana Romána a spolu s ním jedenáct konšelů, čtyři obecní radní a rychtáře. Všichni jmenovaní zvláštní přísahou slíbili dodržovat poctivost v úřadě.