Výročí

Dnešní výročí 05.11.1998

se v Praze uskutečnilo na závěr volebního období 1994-98 setkání prezidenta republiky Václava Havla se starosty měst a obcí ČR, aby jim vyjádřil poděkování za nelehkou práci "v první linii". Z Pardubicka byli na setkání pozvání pardubický primátor Ing. L. Slezák, CSc., a starostové Ing. K. Jeníčková (L. Bohdaneč), L. Effenberk (Holice), D. Kulka (Přelouč), B. Kopecký (Sezemice), P. Bořek (Chvaletice) a V. Rozman (Býšť).
Úpravna vody v Hrobicích

Dnešní výročí 05.11.1997

byla dána do provozu rekonstruovaná úpravna pitné vody v Hrobicích.

Dnešní výročí 05.11.1996

byla v centru IDEON v Pardubicích zahájena třídenní výstava "ORRO'96", zaměřená na opravárenství, recyklační a renovační procesy, odpadové hospodářství a ekologii.

Dnešní výročí 05.11.1994

navštívil Pardubice arcibiskup pražský a primas český Msgre. PhDr. Miloslav Vlk. V chrámu sv. Bartoloměje celebroval slavnostní bohoslužbu u příležitosti 650. výročí vzniku pražského arcibiskupství a 630. výročí úmrtí arcibiskupa Arnošta z Pardubic.
V 60-tých letech letech - ještě bez podchodu

Dnešní výročí 05.11.1973

byl dán do provozu u Zelené brány na náměstí Republiky v Pardubicích podchod pro pěší.
Bio Národní dům českosl. Červeného kříže

Dnešní výročí 05.11.1966

zahájilo provoz 70mm kino JAS v Pardubicích (býv. kino NÁRODNÍ DŮM a pak Gloria).
Josef Malejovský

Dnešní výročí 05.11.1957

byl v Pardubicích na náměstí Republiky odhalen Památník Rudé armádě, dílo holického rodáka sochaře Josefa Malejovského.
Vítěz první Velké pardubické Fantome s jezdcem G. Sayersem na obrázku E. Adama

Dnešní výročí 05.11.1874

se konal první ročník Velké pardubické steeple-chase. Zajímavé jistě je, že toho dne nebyla neděle, jak jsme u Velké pardubické zvyklí, ale čtvrtek. Ze 14 koní doběhlo do cíle pouze šest a vítězem se stal šestiletý hřebec Fantome s jezdcem G. Sayersem.