Výročí

Titulní list "Východočeské práce"

Dnešní výročí 06.01.1939

vyšlo v Pardubicích 1. číslo časopisu "Východočeská práce" s podtitulkem "List Národní strany práce na Českém východě".
Stará pohlednice Holic

Dnešní výročí 06.01.1923

byla v Holicích založena Lidová škola hospodářská.
Ilustrační foto  - jedny z  prvních filmových plakátů

Dnešní výročí 06.01.1922

zahájil v Moravanech činnost sokolský biograf, pochopitelně ještě na němé filmy.
Odznak pěveckého spolku Vojmír

Dnešní výročí 06.01.1863

byl v Přelouči založen pěvecký spolek "Vojmír", čítající 40 členů. Předsedou byl zvolen farář Josef Čaňa. V roce 1873 spolek splynul s Občanskou besedou a dne 11. října 1921 byl přejmenován na "Pěvecké sdružení J. B. Foerster.""
Titulní list Červenkovy kroniky

Dnešní výročí 06.01.1709

začala krutá zima. Podle pardubického historika Františka Červenky zmrzlo v tom roce mezi 6. lednem a 17. únorem v pardubických lesích na 600 jelenů a srnců a více než 200 kusů černé zvěře.
Kunětická Hora

Dnešní výročí 06.01.1556

se rozpoutala nad Kunětickou horou silná bouře, při které blesk prorazil silné klenutí a zapálil hradní věž.