Výročí

Jan Kubelík

Dnešní výročí 08.01.1933

koncertoval v Přelouči houslový virtuos Jan Kubelík.
JUDr. Karel Kramář

Dnešní výročí 08.01.1919

byl na pražském Hradě spáchán 18letým Aloisem Šťastným neúspěšný atentát na prvního československého předsedu vlády dr. Karla Kramáře, od roku 1910 čestného občana Pardubic.
Část Langrovy ulice dnes

Dnešní výročí 08.01.1889

zřídila bohdanečská obec ve svém domě čp. 21 v dnešní Langrově ulici nadaci "k bezplatnému ubytování pro zchudlé a práce neschopné příslušníky bohdanečské obojího pohlaví" (chudobinec).
Kunětická hora od severovýchodu - 19. století

Dnešní výročí 08.01.1491

byla mezi Vilémem z Pernštejna jako kupujícím a Jindřichem starším z Minsterberka jako prodávajícím projednána smlouva o koupi Kunětické hory a části pardubického panství. Téhož dne prodal Vilém Zub z Landštejna Vilémovi z Pernštejna městečko Bohdaneč.