Výročí

Dnešní výročí 08.02.1993

otevřelo Středisko křesťanské pomoci v Pardubicích pod patronací Magistrátu města Pardubic v Milheimově ulici čp. 694 azylový dům pro bezdomovce jako součást městské sociální sítě.
Evropský spolkový dům - sídlo pardubické pobočky British Council

Dnešní výročí 08.02.1993

došlo k podepsání dohody mezi Magistrátem města Pardubic a British Council o zřízení odbočky této organizace v Pardubicích. BC zastupuje Velkou Británii v zahraničí v otázce propagace.
Bronzová socha Lenina od Š. Kotrby (velká 213 cm, vážící cca 2 t) byla prodána roku 2001 v dražbě

Dnešní výročí 08.02.1990

byla provedena demontáž Leninova pomníku u divadla na nám. Republiky v Pardubicích.