Výročí

Mnoho informaci najdete na http://www.rrapk.cz/

Dnešní výročí 08.04.1999

byly na pardubické radnici podepsány zakládající dokumenty Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje. Slavnostního aktu se vedle pardubického primátora Jiřího Stříteského zúčastnili představitelé dalších sedmi měst - Chrudimě, Přelouče, České Třebové, Ústí nad Orlicí, Vysokého Mýta, Litomyšle a Svitav.

Dnešní výročí 08.04.1995

byla v Pardubicích v ulici Slovenského národního povstání otevřena nová restaurace, nazvaná "U Taxisu". Kdysi zde bývala textilní továrnička a poté dlouhá léta tiskárna.

Dnešní výročí 08.04.1991

byla uzavřena smlouva mezi Úřadem města Pardubic, zastoupeným nám. primátora Ing. Hanou Demlovou, Okresním úřadem Pardubice, zastoupeným přednostkou JUDr. Drahomírou Bartoškovou, Městským úřadem v Chrudimi, zastoupeným starostou Ing. Jiřím Novým, a ZD AGROSERVIS Staré Čívice, zastoupeným Ing. Karlem Švecem a Ing. Marcelem Svobodou o založení akc. společnosti FREE ZONE Pardubice. Na základě této smlouvy byla společnost dne 9.4.1991 zapsána do obchodního rejstříku.

Dnešní výročí 08.04.1976

bylo v Cholticích dáno do provozu nové veřejné osvětlení - 91 výbojkových světel na vysokých stožárech a 39 světel parkových.
První absolventi známé autoškoly Vincence Chomráka (1910)

Dnešní výročí 08.04.1906

se konaly v Pardubicích řidičské zkoušky z jízdy na automobilech a motocyklech jezdců z celých východních Čech pod dozorem vrchního inženýra Skuliny z Prahy jako zkušebního komisaře. Akci organizačně zajistil Vincenc Chomrák, majitel sportovního závodu v Pardubicích, známý propagátor motorismu.
Jedna ze starších fotografií pardubického pivovaru

Dnešní výročí 08.04.1872

byla v právě dokončeném akciovém pivovaru v Pardubicích nasazena první várka piva.
Ferdinand I.

Dnešní výročí 08.04.1534

udělil Ferdinand I. k žádosti Jana z Pernštejna městu Pardubicím právo pečetit červeným voskem, což v té době bylo výsadou šlechty a prelátů.
Pečeť Viléma z Pernštejna

Dnešní výročí 08.04.1521

zemřel v Pardubicích Vilém z Pernštejna, zakladatel pernštejnského dominia na Pardubicku.