Výročí

Dnešní výročí 08.05.1998

bylo v Pardubicích zahájeno Mezinárodní forum pro sdělovací prostředky za účasti 46 zástupců z Albánie, Austrálie, Dánska, Francie, Velké Britanie, Maďarska, Indie, Polska, Slovenské republiky, Švýcarska, USA a České republiky.
Nevšední záběr Kunětické hory po generální opravě

Dnešní výročí 08.05.1993

byla Kunětická hora opět po 15 letech zpřístupněna veřejnosti, a to do 22.5.1993 pouze o sobotách a nedělích. Od 22.5.1993 je přístupna každodenně.

Dnešní výročí 08.05.1957

byla v Kostěnicích založena odbočka Československého červeného kříže.
Památník padlých na hřbitově v Holicích

Dnešní výročí 08.05.1949

byl na holickém hřbitově odhalen památník padlým v květnovém boji v roce 1945 (součástí je pomník od akad. sochaře Josefa Malejovského, holického rodáka).
První zasedání revolučního národního výboru v Pardubicích

Dnešní výročí 08.05.1945

dal německý vojenský velitel Pardubic plukovník Schenk povolení, aby německý starosta Pardubic Julius Stumpf předal moc Revolučnímu národnímu výboru, jehož ustavující schůze se konala téhož dne spolu s ustavující schůzí ONV. Poprvé se toho dne ozval i svobodný městský rozhlas.

Dnešní výročí 08.05.1945

opustila německá posádka dašická kasárna. Přitom propustila 80 rukojmí z okolních vesnic.

Dnešní výročí 08.05.1783

Za kostelem Zvěstování Panny Marie na Komenského náměstí byla v roce 1531 vybudována nákladem pardubické obce věž, na níž trubač držel strážní službu a každou hodinu hlásil čas. Později sloužili trubači i na věži radnice a na Zelené bráně. Strážní službu pardubických trubačů zdědili později ponocní, kteří v roce 1783 museli opustit hlásku a chodit po městě. Dochovalo se písemné zdůvodnění tohoto rozhodnutí. Praví se v něm: "Snešeno 8. máje 1783, poněvádž ponocný na bráně Zelené jenom spí a málo nebo nic nepozoruje".