Výročí

Deborah McGeehon

Dnešní výročí 08.07.1999

předala kulturní atašé amerického velvyslanectví v Praze paní Deborah McGeehon jako dar Knihovně Univerzity Pardubice sto knižních publikací o amerických reáliích.
Ema Destinnová

Dnešní výročí 08.07.1922

koncertovala v Pardubicích ve vyprodaném sále Zlaté štiky v Pardubicích pěvkyně Ema Destinnová. Na klavír ji doprovázel prof. Zdeněk David.

Dnešní výročí 08.07.1883

se v Holicích konalo svěcení praporu Spolku vojenských vysloužilců.