Výročí

Peruán (jubilejní 110. Velká pardubická)

Dnešní výročí 08.10.2000

se běžela jubilejní 110. Velká pardubická steeplechase. Pořadí v cíli: 1) Peruán (Dostihové centrum Zámrsk - Zdeněk Matýsek, trenérka Lenka Horáková), čas 9:29:0, 2) Belovodsk (Pegas a. s. Znojmo - Havlíček, trenérka Havlíčková), 3) Czanka (Polonia - Andrés, trenér Holčák). Startovalo 15 koní, dokončilo 10.
Profesor Marcel Macháček

Dnešní výročí 08.10.1997

udělila Rada města Pardubic Medaili města Pardubic členu KPP Miroslavu Klimplovi, profesoru hudby Marcelovi Macháčkovi, taneční pedagožce Věře Malátové, kvestorovi Univerzity Pardubice Ing. Jiřímu Maršálkovi, předsedovi KPP Ing. Bohuslavu Novotnému, řediteli Východočeského muzea v Pardubicích Ing. Františku Šebkovi a dlouholeté pracovnici Nemocnice Pardubice Věře Veselé. .

Dnešní výročí 08.10.1996

uspořádaly v Pardubicích Nadace Jana Pernera, Výzkumný ústav železniční a Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzity Pardubice druhé mezinárodní kolokvium "II. ŽELVRS '96", týkající se vysokých rychlostí v železniční dopravě. Kolokvia se zúčastnili odborníci z České republiky, Slovenské republiky, Spolkové republiky Německo, Francie a Maďarska.
Salonní vůz T. G. Masaryka na výstavě na Masarykově nádraží v roce 1999

Dnešní výročí 08.10.1994

byl na pardubickém nádraží k vidění v rámci Městského festivalu i salonní vůz prezidenta TGM, který obdržel 7.3.1930 ke svým 80. narozeninám a který jej 21.9.1937 doprovázel i na jeho poslední cestě z Prahy do Lán. V Pardubicích budil salonní vůz zaslouženou pozornost.

Dnešní výročí 08.10.1992

vyšlo 1. číslo nového pardubického týdeníku JAS (již neexistuje).
Jaroslav Grus

Dnešní výročí 08.10.1971

byl pardubický rodák akad. malíř Jaroslav Grus jmenován čestným občanem města Pardubic.
Bohdan Jelínek

Dnešní výročí 08.10.1933

bylo v Cholticích otevřeno Muzeum básníka Bohdana Jelínka, tamního rodáka.

Dnešní výročí 08.10.1857

se staly Pardubice jedním z prvních měst u nás, která měla telegrafní stanici. První telegrafická zpráva sem dorazila v roce 1857. Pochopitelně, že se jednalo o posílání zpráv po drátě, bezdrátová telegrafie přišla o nějaký ten rok později. K tomu, že Pardubice patřily mezi první města v býv. mocnářství, kde telegraf vyklepával morseovkou zprávy, přispěla bezpochyby existence železniční dráhy v městě již od roku 1845.