Výročí

Výstavní a veletržní centrum Ideon

Dnešní výročí 08.12.1994

bylo otevřeno výstavní a veletržní centrum IDEON v budově býv. lázní s 25m bazénem. Budova byla pro tento účel v rekordním čase restaurována podle projektů akad. arch. M. Řepy a Ing. arch. L. Drimla.
Dr. Antonín Blahout

Dnešní výročí 08.12.1935

byla v Pardubicích ustavena pro zvýšení brannosti obyvatelstva "Národní garda 43". Jedním z jejích organizátorů byl dr. Antonín Blahout, ředitel pardubické reálky.

Dnešní výročí 08.12.1920

byla v Moravanech dána do provozu sokolovna místního Sokola.