Výročí

Otakar Španiel

Dnešní výročí 09.02.1926

rozhodla odborná porota o udělení 1. ceny návrhu na sochu prezidenta TGM v Pardubicích, jehož autorem byl sochař Otakar Španiel.
MUDr. A. Liebich

Dnešní výročí 09.02.1919

se konala první poválečná valná hromada Lékařské župy Pardubicko-Chrudimské, na které byl předsedou zvolen MUDr. Liebich z Dašic a místopředsedou MUDr. Nohejl z Opatovic.

Dnešní výročí 09.02.1882

byla v Pardubicích otevřena pokračovací škola pro dívky. Vyučování trvalo po 7 měsíců, učilo se 4x v týdnu po třech hodinách odpoledne vychovatelství, jazyku českému, německému a francouzskému, dějinám vzdělanosti, domácímu hospodářství a zeměpisu.
Hasičský sbor z Pardubicka koncem 19. století

Dnešní výročí 09.02.1880

bylo zřízeno druhé oddělení Sboru dobrovolných hasičů ve Starých Holicích.

Dnešní výročí 09.02.1736

dorazilo do Bohdanče ruské vojsko, které poslala carevna Anna Ivanovna roku 1735 na pomoc Karlu VI. proti Francouzům. Jednalo se o 188 mužů s 21 koněm, v čele důstojníků byl major. Byli to příslušníci archangelsko-gorodovského pluku a v Bohdanči zůstali ubytováni do 9. května.