Výročí

Dnešní výročí 09.10.1998

byly na pardubickém zámku vyhlášeny tři nejúspěšnější podnikatelky okresu - Ing. Lenka Prokůpková z firmy AV Auditing, Jarmila Janurová, majitelka firmy JaJa a Zdena Hesounová z reklamní agentury GART.

Dnešní výročí 09.10.1997

vyplula po Labi z loděnice ve Chvaleticích do Hamburku říčně námořní loď "Pardubice" o tonáži 1.850 t, kterou si objednal německý rejdař."
PhDr. Jiří Kotyk s papežem Janem Pavlem II.

Dnešní výročí 09.10.1996

byly uděleny v rámci Městského festivalu Pardubice při dni seniorů "Medaile města Pardubic" dr. Jiřímu Kotykovi, Jiřímu Palečkovi, Ing. arch. Miroslavu Petráňovi st. a Vlastislavu Špulákovi.

Dnešní výročí 09.10.1995

uspořádala Univerzita Pardubice kolokvium o dalším rozvoji vysokoškolské výuky biologických oborů za účasti expertů z univerzit z Prahy, Brna, Olomouce a amerického Houstonu. Kolokvium výhledově předbíhalo připravovanému založení přírodovědecké fakulty na UPa.
Pohled na novostavbu Agrobanky na náměstí Republiky

Dnešní výročí 09.10.1991

byl položen základní kámen ke stavbě budovy AGROBANKY a ČSVTS na nám. Republiky u divadla. Stavba byla 6. září 1993 předána veřejnosti.

Dnešní výročí 09.10.1985

byla dokončena rekonstrukce sportovní haly TJ Rudá hvězda v Pardubicích na Dukle.

Dnešní výročí 09.10.1934

byla v Přelouči otevřena lékařská poradna "Našim dětem" pro děti ve věku 6-14 let.

Dnešní výročí 09.10.1927

se konal v pardubické sokolovně na Olšinkách koncert pěveckého sboru donských kozáků "Platov".

Dnešní výročí 09.10.1882

byla v Pardubicích otevřena dívčí Průmyslová pokračovací škola.
Jan Gebauer r. 1866

Dnešní výročí 09.10.1866

se konala v kostele u sv. Bartoloměje v Pardubicích svatba profesora pardubické reálky a pozdějšího předního českého jazykozpytce dr. Jana Gebauera s Julií Wernerovou, dcerou pardubického koželuha a pozdějšího starosty Leopolda Wernera.
Budova staré reálky

Dnešní výročí 09.10.1865

vysvětil pardubický děkan Jiří Kupka novou budovu vyšší reálky na dnešním Komenského náměstí v Pardubicích.