Výročí

Ve středisku Alliance Francaise v Evropském domě v Pardubicích

Dnešní výročí 10.06.2000

se konalo v Pardubicích shromáždění reprezentantů Francouzských aliancí a Francouzských klubů z Česka a ze Slovenska.

Dnešní výročí 10.06.1998

začala v pardubickém IDEONu třídenní kontraktační a prodejní výstava EKOMEDICA '98.

Dnešní výročí 10.06.1998

schválilo ministerstvo vnitra stanovy Spolku přátel Kunětické hory.
Školní mlýn SPŠPT  v Pardubicích

Dnešní výročí 10.06.1994

byly zahájeny oslavy 75. výročí trvání Střední průmyslové školy potravinářské technologie v Pardubicích (dříve Mlynářské školy), kterých se zúčastnilo na 2.000 absolventů této školy, z nichž mnozí dosáhli význačného postavení jako odborníci v potravinářském průmyslu i na úseku hospodářském.

Dnešní výročí 10.06.1993

byl pardubický Spolek textilních chemiků a koloristů přijat za člena Mezinárodní federace spolků textilních chemiků na jejím zasedání v Maastrichtu v Holandsku.
Podjezd na Skřivánku

Dnešní výročí 10.06.1940

byl dán v Pardubicích do provozu podjezd pod železniční trať mezi městem a částí města na Skřivánku.
Družstvo Sokola v roce 1894

Dnešní výročí 10.06.1889

se konal v Holicích slet sokolské župy východních Čech.

Dnešní výročí 10.06.1865

byla rozhodnutím pardubické obecní rady zřízena v Pardubicích vůbec první místní školní rada.
Znak pánů z Pernštejna

Dnešní výročí 10.06.1491

koupil Vilém z Pernštejna od Jiříka Pardubického část pardubického panství.