Výročí

Ronald Halpin

Dnešní výročí 11.03.1999

navštívil Pardubice na pozvání pardubické Okresní hospodářské komory kanadský velvyslanec v ČR Ronald Halpin s chotí a zúčastnil se setkání s podnikateli Pardubicka, Chrudimska, Ústeckoorlicka a Svitavska.
Milan Sandhaus

Dnešní výročí 11.03.1997

oslavil na prknech Východočeského divadla v Pardubicích po skončení představení Žebrácké opery své sedmdesátiny jeden z nejpopulárnějších pardubických herců Milan Sandhaus. Mezi gratulanty byli např. i primátor města Pardubic Ing. Libor Slezák, CSc., a předseda představenstva a generální ředitel Synthesie Ing. Jaroslav Valoušek.

Dnešní výročí 11.03.1993

byla oficiálně dána do provozu ekologicky nezávadná skládka komunálního odpadu ve Chvaleticích. Podílníky akciové společnosti BOHEMIAN WASTE MANAGEMENT (BWM), která skládku zřídila nákladem 35 mil. Kč, jsou i města Pardubice a Hradec Králové. Je určena pro komunální odpady a od září 1993 i pro mnohé zvláštní druhy odpadu.

Dnešní výročí 11.03.1854

vydalo pražské místodržitelství souhlas se zřízením dvoutřídní nižší reálné školy v Pardubicích.
Ilustrace z Českomoravské kroniky - socha na Staroměstské mostní věži - Václav IV.

Dnešní výročí 11.03.1361

pokřtil arcibiskup Arnošt z Pardubic pozdějšího krále Václava IV., syna Karla IV.