Výročí

Dnešní výročí 11.05.1998

navštívil Pardubice opat kláštera a meditačního centra Chaumyay Yeiktha v Rangúnu, ctihodný Sayadó Ashin Džanaka Bhivamsa se svým doprovodem. Na radnici jej přijal primátor Ing. Libor Slezák, CSc.

Dnešní výročí 11.05.1947

byla slavnostně otevřena budova Drtinovy školy v Pardubicích. Drtinova měšťanská škola vznikla sice již v roce 1927, ale 20 let neměla vlastní budovu. Její učebny byly rozmístěny v mnoha různých objektech - v gymnáziu, Průmyslovém muzeu, v kasárnách, ve škole na Novém městě, v Obchodní akademii, ke konci okupace v mateřské škole na Skřivánku. Po roce 1945 byla umístěna také v hostinci na Rozkoši a poté znovu na Novém městě. Zásluhou MNV se jí v roce 1947 dostalo konečného umístění v adaptované budově jezdeckých kasáren za hotelem Veselka.
Cyklistika má v Pardubicích bohatou tradici - "Křivkův memoriál" v 70. letech

Dnešní výročí 11.05.1940

se konal v Pardubicích v rámci oslav 600 let existence města Pardubic, 30 let existence cyklistického odboru SK Pardubice a 20 let Východočeské župy cyklistické sjezd České ústřední jednoty velocipedistické.
Slavnostní otevření jubilejního paláce

Dnešní výročí 11.05.1930

byl v lázních v Bohdanči dán do provozu nový moderní pavilón, nazvaný "Jubilejní", postavený podle plánů arch. Kropáčka z Prahy pardubickou firmou Karel Hořeňovský.
Titulek článku z vlastivědného sborníku "Krajem Pernštýnův" z let 1932-33

Dnešní výročí 11.05.1899

byl v Pardubicích založen spolek "Středolabský komitét pro úpravu a splavnění Labe od Mělníka do Jaroměře".