Výročí

Dnešní výročí 11.07.1948

byl v Holicích předán do užívání českobratrský evangelický sbor.

Dnešní výročí 11.07.1937

byl odhalen v Bukovině pomník padlým v I. světové válce. Slavnostním řečníkem byl generál Kutlvašr, v letech 1934-39 velitel divize v Hradci Králové, v květnu 1945 vojenský velitel pražského povstání.

Dnešní výročí 11.07.1920

byl ustaven místní odbor Klubu českých filatelistů v Praze se sídlem v Pardubicích (viz i 22.10.1922).

Dnešní výročí 11.07.1919

přinesl "Východočeský republikán" na s. 7 zprávu o připravované stavbě pardubického krematoria: "Pardubické krematorium má být stavěno buď na vojenském hřbitově nebo v háječku u židovského hřbitova. Do soutěže došlo 82 stavebních projektů. Otázka pardubického krematoria snad dojde v blízké době svého konečného rozřešení, a tak by byly Pardubice prvním českým městem s krematoriem".

Dnešní výročí 11.07.1913

se konal vojenský soud nad organizátory a účastníky vzpoury záložníků 8. jezdeckého pluku v Pardubicích, ke které došlo v listopadu 1912. K víceletému vězení bylo odsouzeno 14 vojáků, K. Jonáš a A. Havlíček byli odsouzeni k trestu smrti, který jim byl později změněn na osmileté vězení.