Výročí

Dnešní výročí 12.12.1996

byl položen základní kámen k první výstavbě bytů v Pardubicích po roce 1989.

Dnešní výročí 12.12.1991

v 16.10 hodin začalo zkušební vysílání RADIA PROFIL Pardubice.

Dnešní výročí 12.12.1969

byla v Holubově ulici v Holicích otevřena nová mateřská škola a jesle.
Jaroslav Seifert

Dnešní výročí 12.12.1930

recitoval na Veselce v Pardubicích ze svých nových veršů básník Jaroslav Seifert po skončení své přednášky "O počestném řemesle básnickém".
Legionář Karel Bezdíček

Dnešní výročí 12.12.1921

byla v Pardubicích založena Bezdíčkova župa Československé obce legionářské pro jižní část východních Čech.
Expozice městské vodárny na výstavě "Voda a plyn" v Praze

Dnešní výročí 12.12.1894

zadala pardubická městská rada vypracování plánu kanalizace, která měla být součástí celého zlepšení úrovně bydlení v Pardubicích. V červenci 1897 byla pro tyto účely zvolena "Komise pro předběžné práce kanalizace, vodovodu, osvětlení a dlažby města".
Kníže Anhalt - Dessau

Dnešní výročí 12.12.1741

byly Pardubice obsazeny pruskými oddíly pod vedením knížete Anhalta Dessaua.