Výročí

Dnešní výročí 14.09.1998

začala v Pardubicích fungovat dvě stanoviště pardubické záchranné služby - jedno v Pardubičkách, druhé na Dukle.

Dnešní výročí 14.09.1944

byl v lázeňských prostorách v Bohdanči umístěn německý vojenský lazaret, který zde působil až do 8. května 1945.
Aviatická škola v Pardubicích na Dukle (1911)

Dnešní výročí 14.09.1910

bylo v Pardubicích ustaveno Aviatické družstvo, v jehož čele stál Ing. Josef Prokop, starosta města, a členy výboru byli prof. Kopfstein, Ing. Feifar, baron Arthur Kraus, císařský rada Kruliš, MUDr. Sedlák aj. Pardubice byly kolébkou letectví, a tak si Aviatické družstvo dalo do vínku vytvořit podmínky pro odborný výcvik začínajících aviatiků. Vlastní činnost vyvíjelo družstvo až do prosince 1929, kdy byl ustaven Východočeský aeroklub Pardubice, s nímž Aviatické družstvo splynulo v jeden celek.

Dnešní výročí 14.09.1853

byla císařským patentem zrušena v českých zemích soustava sedmi krajů (jedním krajem byl od roku 1850 i kraj Pardubický) a Pardubice se staly městem okresním (patřily pod kraj Chrudimský).

Dnešní výročí 14.09.1363

hostil arcibiskup Arnošt z Pardubic na své pardubické tvrzi českého krále a císaře římského Karla IV.