Výročí

Pořádání podobných akcí je dobrou tradicí pardubického klubu "Hurá kamarád"

Dnešní výročí 14.10.2000

byl na Pernštýnském náměstí v Pardubicích sestaven občany Pardubic z 1440 papírových vagónů vlastní výroby vlak dlouhý 272,22 m. Je to nejdelší papírový vlak, sestavený v České republice.
Kapitán Popler na koni Gyi Lovam

Dnešní výročí 14.10.1933

bylo ve vojenském jezdeckém učilišti v Pardubicích (dnes zde stojí obchodní dům TESCO) otevřeno Muzeum kpt. Poplera, dvojnásobného vítěze Velké pardubické, tragicky zahynulého v roce 1932.
Členové pardubického Sokola padlí v první světové válce

Dnešní výročí 14.10.1928

odhalil Sokol Pardubice I. na prostranství před sokolovnou pomník svým členům, padlým v I. světové válce.
Před postavením budovy banky

Dnešní výročí 14.10.1925

byla dokončena stavba budovy Anglo-československé banky na nám. Republiky (dnes Komerční banka) vedle Zelené brány podle projektu Josefa Gočára.
První městská rada po převratu v Pardubicích 1919-1923

Dnešní výročí 14.10.1918

vyhlásili předák sociálně demokratické strany v Pardubicích František Vácha a lídr pardubických českých socialistů Vojtěch Celzer z balkonu radnice na Pernštýnském náměstí, zaplněném demonstrujícími Pardubičany, svobodnou Československou republiku. O 10 dní později byl v Pardubicích ustaven šestnáctičlenný okresní Národní výbor, jehož první zasedání se uskutečnilo hned druhý den, 25. října 1918. Na sestavení výboru se dohodly tehdy v Pardubicích fungující politické strany - sociálně demokratická, českých socialistů, strana agrární a čs. strana státoprávně demokratická.
Pamětní medaile z roku 1894

Dnešní výročí 14.10.1894

se nastěhoval pardubický obecní úřad do nové budovy radnice na Pernštýnském náměstí. Zastupitelstvo města se v radnici ke své první schůzi sešlo však až 23. března 1895, kdy skončily poslední úpravy radnice.

Dnešní výročí 14.10.1842

uspořádal pardubický Honební spolek první překážkové dostihy v Pardubicích.