Výročí

Setkání sedmi středoevropských prezidentů v Litomyšli 1994

Dnešní výročí 15.04.1994

a ještě 16. dubna se konalo v Litomyšli setkání sedmi středoevropských prezidentů (Rakouska, Německa, Maďarska, Slovinska, Polska, Slovenska a České republiky). Na toto setkání přiletěli prezidenti Lech Walesa a Árpád Göncz 15. dubna na letiště do Pardubic, odkud druhý den opět odletěli.
Typická budova býv. parní pardubické elektrárny (dnes teplárny)

Dnešní výročí 15.04.1994

byl převeden provoz Teplárny Pardubice v ulici Arnošta z Pardubic z vytápění na mazut na zemní plyn.
Budova plaveckého areálu na Olšinkách

Dnešní výročí 15.04.1991

byl v 25m krytém plaveckém bazénu na Olšinkách ukončen koupací režim. Všechny služby byly převedeny do nového plaveckého areálu s 50 m bazénem.
Fotografie budovy z roku 2003

Dnešní výročí 15.04.1954

byl v Pardubicích za Pasáží otevřen Okresní dům pionýrů a dětí.
Pražský městský autobus zn. Škoda z roku 1928

Dnešní výročí 15.04.1931

byla zahájena doprava na první autobusové lince Pardubice - Praha.
Nový plavecký areál

Dnešní výročí 15.04.1878

byl okresní hejtman v Pardubicích Hynek Boukal jmenován čestným občanem města Pardubic.
Pardubické nádraží po přestavbě v r. 1908

Dnešní výročí 15.04.1859

bylo dáno v Pardubicích do provozu nádraží, které bylo v Pardubicích v pořadí druhým. V letech 1904-1906 bylo rozšířeno podle projektu pražského architekta V. Nekvasila z Karlína. Sloužilo až do 24. srpna 1944, kdy bylo za náletu těžce poškozeno. Muselo být sneseno první pochodí hlavní budovy a odstraněny trosky prosklené haly. Dnes tomuto nádraží říkáme "staré". Starším, v pořadí prvním pardubickým nádražím, byla staniční budova, která stála o několik desítek metrů východněji. Sloužila od roku 1845, kdy železnice v Pardubicích zahájila činnost. Když v roku 1858 byla dokončena trať na Liberec, byl 15.4.1859 provoz přenesen do budovy nové. Současné pardubické nádraží je dílem významného pardubického projektanta arch. Karla Řepy. Bylo uvedeno do provozu 1. května 1958.
Stanice Rosice nad Labem z 80. let 19. století

Dnešní výročí 15.04.1857

byl dán do provozu železniční most přes Labe u Rosic nad Labem.

Dnešní výročí 15.04.1854

byla zřízena v Moravanech pošta.

Dnešní výročí 15.04.1809

shořelo v Přelouči 42 domů, radnice, kostel, fara a Pražská brána, jedna ze dvou bran v opevnění tohoto města. Druhá brána, zvaná Pardubická, byla zbourána téhož roku.