Výročí

Ilustrační foto

Dnešní výročí 15.09.1998

získala a. s. SYNTHESIA Semtín od firmy Lloyd's Register Quality Assurance zastřešovací certifikát pro své čtyři divize (agrochemie, organická chemie, barviva a pigmenty, výbušniny) a pro Výzkumný ústav průmyslové chemie.
Obchody v Palackého třídě v 80. letech

Dnešní výročí 15.09.1985

byl v Pardubicích předán veřejnosti mimoúrovňový přechod přes Palackého třídu u OD TESCO.
Detail hlavy

Dnešní výročí 15.09.1979

byla v rámci výstavy "Pardubice město kultury a sportu 1979" odhalena v parčíku na Smetanově náměstí Kotrbova busta génia české hudby Bedřicha Smetany.

Dnešní výročí 15.09.1963

podlehl v pardubické nemocnici zraněním, utrpěným při závodě o Zlatou přilbu Československa, český závodník Antonín Vilde.
Letní stadion před rekonstrukcí

Dnešní výročí 15.09.1930

byla zahájena stavba letního stadiónu jako součást výstavby zařízení, souvisejících s Celostátní výstavou tělesné výchovy a sportu, která byla zahájena 31. května 1931 prezidentem Masarykem a potrvala až do října 1931. Stadión byl - stejně jako jiná zařízení výstavy - předán do užívání 31.7.1931.

Dnešní výročí 15.09.1919

bylo v Pardubicích slavnostně zahájeno vyučování ve Východočeské hudební škole.

Dnešní výročí 15.09.1913

byla při státní průmyslové škole v Pardubicích zřízena vyšší průmyslová škola strojnická.
Na Olšinkách v roce 1903

Dnešní výročí 15.09.1903

navštívil Východočeskou výstavu v Pardubicích na Olšinkách arcivévoda Karel Ferdinand.

Dnešní výročí 15.09.1901

se konalo v Pardubicích svěcení praporu Sdružené katolické jednoty v Pardubicích.

Dnešní výročí 15.09.1887

byla na poště v Přelouči zřízena telegrafní přepážka.

Dnešní výročí 15.09.1872

se konalo svěcení praporu "Smíšeného spolku v Přelouči".
Parforsní hon

Dnešní výročí 15.09.1841

se konala v Pardubicích první štvanice zvěře, tzv. parforsní hon. U kolébky parforsích honů v Pardubicích, které byly potom vyhlášeny daleko široko, stál důstojnický sbor pardubické jezdecké posádky. Hony získaly rychle velkou popularitu a staly se tradiční podzimní společenskou událostí smetánky rakousko-uherské šlechtické společnosti. Poslední hon se konal 6. prosince 1913. Další hony zastavila první světová válka, po níž se další pořádání honů již nepodařilo obnovit.