Výročí

Na návštěvě British Concil - Mary O´Neill uprostřed

Dnešní výročí 15.12.1998

předala ředitelka českého centra organizace British Council Mary O'Neil zástupcům Univerzity a Univerzitní knihovny v Pardubicích unikátní soubor dvou set padesáti knih. Jde o špičková díla anglické, americké i světové literatury, vydaná britskou komisí pro oslavy tisíciletí v edici Millenium Library. Mezi anglicky tištěnými tituly se objevují i Haškovy Osudy dobrého vojáka Švejka, Korán, Příběhy Dona Quijota a další díla. Pardubická univerzita dostala tyto knihy jako jedna z 1500 vybraných knihoven v 60 zemích světa. Knihy jsou ručně vázané a údajně by měly vydržet v "provozu" alespoň padesát let.
Muzejní exponát - ruchadlo br. Veverkových

Dnešní výročí 15.12.1994

bylo na ruchadlu pomníku bratranců Veverkových v Pardubicích namontováno elektronické čidlo, zapojené na městskou policii. Stalo se tak proto, že ruchadlo bylo z pomníku již neúměrně mnohokrát ukradeno.

Dnešní výročí 15.12.1993

se konala ustavující schůze "Univerzitního spolku studentů Pardubice", založeného při VŠCHT Pardubice.

Dnešní výročí 15.12.1992

byla v hotelu Zlatá štika založena akc. spol. "Dostihový spolek Pardubice".

Dnešní výročí 15.12.1992

se konala v Pardubicích ustavující schůze pardubické pobočky "Ligy na ochranu zvířat v Praze".

Dnešní výročí 15.12.1990

bylo na Slovanech v Pardubicích po 39 letech provozu zrušeno kino Lípa.
Stavba kostela nebyla dokončena, pouze kaple sv. Václava, nyní je součástí Salesiánského střediska.

Dnešní výročí 15.12.1939

bylo položen základní kámen ke stavbě nového kostela na Zborovském nám. v Pardubicích.

Dnešní výročí 15.12.1929

se konala v Pardubicích ustavující schůze Východočeského aeroklubu Pardubice, s kterým toho dne splynulo i Aviatické družstvo Pardubice a který vychoval řadu našich vynikajících letců, z nichž mnozí jako příslušníci československých leteckých perutí v britském královském i jinde bojovali po boku spojenců proti hitlerovskému Německu.

Dnešní výročí 15.12.1580

povýšil císař Rudolf II. Přelouč na královské komorní město.
Papež Bonifác VIII. (rukopis ze 14. stol)

Dnešní výročí 15.12.1295

vydal papež Bonifác VIII. řeholnímu řádu cyriaků ochranné privilegium, v němž se mj. jmenují tehdy existující cyriacké kláštery s jejich majetkem. Mezi nimi i cyriacký klášter v Pardubicích. Tato listina je nejstarší dochovanou písemnou zmínkou o existenci Pardubic.