Výročí

Dnešní výročí 16.02.1994

schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky změnu názvu VŠCHT Pardubice na "UNIVERZITA PARDUBICE".
Dnes již neexistují vchodové dveře do budovy spořitelny. Byly vyzdobeny sochami od Jaroslava Skály.

Dnešní výročí 16.02.1994

byla dána do plného provozu budova regionální divize České spořitelny v Pardubicích na tř. Míru.

Dnešní výročí 16.02.1973

bylo v Cholticích otevřeno moderní nákupní středisko, jednoposchoďová prodejna Jednoty.
Pohled na trojpavilon od západu. Průjezd mezi ORL a očním oddělením.

Dnešní výročí 16.02.1941

byl v pardubické nemocnici dokončen nový trojpavilon pro oddělení oční, dětské a ORL (tj. pro ušní, nosní a krční nemoce). Podle projektu Ing. arch. Adámka z Prahy jej postavil pardubický stavitel V. L. Hořeňovský. Do užívání byl dán 7.4.1941.
Pergamen Neptalina z Frymburka

Dnešní výročí 16.02.1923

byl v Holicích několika členy zaniklého Zpěváckého spolku "Neptalim" založen Pěvecký a hudební kroužek "Hlahol".