Výročí

Ing. Michael  Skalický, ředitel přístavu

Dnešní výročí 16.03.2000

se konala v Pardubicích ustavující schůze a. s. Pardubická plavební, která má zajišťovat atraktivní vyjížďky po Labi. Předsedou tříčlenného představenstva byl zvolen Ing. Michael Skalický, ředitel a. s. Přístav Pardubice.
Baron Artur Kraus

Dnešní výročí 16.03.1995

uspořádal Dům dětí a mládeže Delta na Dukle u příležitosti 65. výročí úmrtí barona Artura Krause vzpomínkovou akci v rodinné hrobce Krausových a na hvězdárně Artura Krause v Deltě.
Pohled do ateliéru O. Španiela

Dnešní výročí 16.03.1994

byl zásluhou člena přípravného výboru pro ustavení pobočky Masarykovy společnosti v Pardubicích J. Píši objeven v depozitářích Městského musea v Jaroměři, rodišti Otakara Španiela, 118 cm vysoký sádrový model pomníku TGM, podle kterého byla zhotovena socha TGM, která stála od roku 1928 do dubna 1940 na Legionářském náměstí v Pardubicích.
Prof. Ladislav Kudláček

Dnešní výročí 16.03.1994

udělila rada města Pardubic poprvé titul "Osobnost města Pardubic". Za rok 1993 se jí stal rektor Univerzity Pardubice prof. Ing. Ladislav Kudláček, CSc., za zásluhy o transformaci VŠCHT na Univerzitu Pardubice.
Alois Jirásek

Dnešní výročí 16.03.1930

se konal v Praze pohřeb největšího českého spisovatele historických románů Aloise Jiráska, čestného občana města Pardubic. Ten den byl Dnem smutku za zemřelého Aloise Jiráska, "otce naší samostatnosti". V pardubickém divadle se konala k Mistrově smrti tryzna. Pořad zahájilo pěvecké sdružení Suk přednesem Foerstrova sboru "Ukrajinská píseň". Osobnost Al. Jiráska v lapidárních rysech vykreslil prof. A. Bareš. Po přečtení "Jiráskova uvítání T. G. Masaryka dne 21.12.1918" a "Jiráskova listu ruským legiím na Sibiři" pietní slavnost zakončilo Pěvecké sdružení Suk přednesem druhé části Dvořákova "Requiem".
Ing. Jan Perner

Dnešní výročí 16.03.1842

byl Ing. Jan Perner přijat na základě návrhu generálního ředitele rakouských státních drah Francesconiho do služeb rakouských státních drah jako vrchní inženýr.