Výročí

Podjezd na Skřivánku (2003)

Dnešní výročí 16.08.1994

byl dán v Pardubicích do provozu po generální opravě podjezd na tř. 17. listopadu.

Dnešní výročí 16.08.1976

byla v Přelouči v ulici 28. října otevřena nová pošta.
Ve spodní části staré zvonice u kostela sv. Bartoloměje byla až do roku 1883 kaple sv. Rocha

Dnešní výročí 16.08.1629

"se stalo v Pardubicích, v den sv. Rocha, hrozné a strašlivé dopuštění Boží, veliké hřímání, hrom do kostela svatého Jana Křtitele uhodil a kurky (tašky) vedle štítu od hůry až dolů odrazil, krov uvnitř potřískal, však ale nezapálil".