Výročí

Dnešní výročí 17.02.1946

navštívil Holice tehdejší ministr výživy Václav Majer.
Josef Bohuslav Foerster

Dnešní výročí 17.02.1937

byl český hudební skladatel dr. Josef Bohuslav Foerster jmenován čestným občanem Pardubic.

Dnešní výročí 17.02.1926

byla v Moravanech zřízena samostatná telefonní ústředna.

Dnešní výročí 17.02.1915

nastoupil do funkce vedoucího lékaře a ředitele lázní v Bohdanči MUDr. František Veselý, býv. vrchní ředitel lázní v Luhačovicích.