Výročí

Pavilon Jubilejní

Dnešní výročí 17.08.1979

byl zahájen provoz v rekonstruované původní části "Jubilejního pavilónu" v lázních v Bohdanči."

Dnešní výročí 17.08.1976

byl v pardubickém krematoriu po dlouhodobých zkouškách proveden první rozptyl popele. Tím byl zahájen tento nový způsob pohřbívání na rozptylové loučce v sousedství krematoria.

Dnešní výročí 17.08.1843

vyhořela v Dašicích školní budova, která byla zcela zničena a žádných spisů nezůstalo. Požár zničil dalších 37 domů a mnoho stodol.

Dnešní výročí 17.08.1698

vysvětil sezemický farář Jan Lorenc obnovené kaple sv. Kateřiny a sv. Barbory na Kunětické hoře, které byly od konce 30leté války, stejně jako hrad, v rozvalinách. Ke kaplím se potom po dlouhou dobu konaly každoročně slavné poutě.