Výročí

Most přes Labe (nádraží-Polabiny)

Dnešní výročí 20.06.2000

byla zahájena dlouhodobá rekonstrukce železného mostu, spojujícího pardubické přednádraží s Polabinami.
Letecký snímek obce Veselí

Dnešní výročí 20.06.2000

převzali zástupci obcí Veselí u Přelouče a Voleč z rukou předsedy Poslanecké sněmovny Václava Klause rozhodnutí o udělení obecních znaků těchto obcí.

Dnešní výročí 20.06.1995

začal Parlament České republiky projednávat zákon o vytvoření vyšších územně správních celků. Jedna z variant návrhu předpokládala vytvoření i Pardubického kraje, do něhož by patřily okresy Pardubice, Chrudim, Ústí n. Orl. a Svitavy. Při hlasování návrh zákona neprošel, protože místo potřebných 120 hlasů obdržel pouze 98. Tím tehdy nebyly vyšší územně správní celky vytvořeny.

Dnešní výročí 20.06.1992

se ve třech nových obvodech města Pardubic konaly komunální volby.

Dnešní výročí 20.06.1990

byla po nucené přestávce obnovena činnost Muzejního spolku v Pardubicích.