Výročí

Dnešní výročí 20.08.1999

byl v Dašicích nahrazen 100 let starý most přes Loučnou novým železným.
Při oslavách byly historické lokomotivy na pardubickém nádraží v obležení obdivovatelů železnic

Dnešní výročí 20.08.1995

ve 14 hodiny dorazily do Pardubic dva zvláštní vlaky, které vezly u příležitosti oslav 150. výročí zprovoznění železnice Olomouc - Praha čestné hosty z Olomouce do Prahy. V Pardubicích přistoupily zahraniční delegace z Německa, Polska, Slovenska a Maďarska, které předtím přijal na radnici primátor Ing. Slezák, CSc. Ve 14.30 hod. pokračovaly vlaky v cestě do Prahy.

Dnešní výročí 20.08.1991

bylo Federálním ministerstvem zahraničního obchodu povoleno zřízení FREE ZONE Pardubice ve Starých Čívicích.
Hotel Veselka po roce 1935

Dnešní výročí 20.08.1936

až 25. srpna 1936 se konaly ve východních Čechách vojenské manévry za účasti prezidenta republiky dr. Eduarda Beneše jako vrchního velitele čs. branné moci. Hlavní štáb měl v Pardubicích v býv. hotelu Veselka.
Dobrovolní hasiči z Moravan (poč. 20. století)

Dnešní výročí 20.08.1899

se konalo v Moravanech slavnostní svěcení praporu Sboru dobrovolných hasičů.

Dnešní výročí 20.08.1870

se konala v domě JUDr. Jana Žáka v Pardubicích na dnešní tř. Míru tajná porada mezi zmocněnci vídeňské vlády dr. Helfertem, dr. Beckem a dr. Habětínkem s představiteli české politiky dr. Riegrem, dr. Pražákem a hrabětem Clam-Martinicem o tzv. fundamentálních článcích. Někdy se uvádí datum 10.2.1871.
Příjezd vlaku do Pardubic z roku 1845

Dnešní výročí 20.08.1845

přijel do pardubického nádraží první vlak v historii železnice v Pardubicích. Byl totiž zahájen provoz na železniční trati Olomouc - Praha neboli, jak se říkalo tehdejší terminologií, byla "otevřena vozba na železné dráze". Byla to tehdy sláva, jak se patří. Děla, jež stála na návrší u Pardubiček, v půl jedenácté výstřelem oznámila, že od Olomouce přijíždí ozdobený vlak, v němž jako císařův zástupce jede arcivévoda František Karel a arcivévoda Josef, palatin uherský. Nádraží bylo skvostně vyzdobeno. Na krytém nástupišti bylo pro vzácné hosty připraveno malé pohoštění. Pravidelná osobní doprava na této trati byla zahájena 12 dní poté, 1. září 1845.