Výročí

Přístroj na kontrolu dýchání malých dětí "Babysense"

Dnešní výročí 21.08.1997

předali zástupci brněnské "Nadace Křižovatka" a akc. společnosti SYNTHESIA Semtín pardubické nemocnici věcný dar v podobě deseti přístrojů na kontrolu dýchání malých dětí BABYSENSE.

Dnešní výročí 21.08.1968

došlo k okupaci Československa vojsky Varšavského paktu (SSSR, Polska, NDR, Maďarska a Bulharska) pod falešnou záminkou, že u nás vypukla kontrarevoluce; sovětská vojska na území Československa zůstala až do poloviny roku 1991.

Dnešní výročí 21.08.1878

byl založen pardubický list "Stráž na východě".
Opevnění zámku a města Pardubice v roce 1744 (uliční systém města fiktivní)

Dnešní výročí 21.08.1744

se v pokračování válek o rakouské dědictví znovu objevili ve východních Čechách Prusové. Do Pardubic 21. srpna 1744 nenadále přirajtovali 3 pruští husaři, kteří když zjistili, že v městě není rakouská císařská posádka, přivedli Bílou branou dalších 50 husarů. Zanedlouho nato přibyl do města s 250 husary a 300 dragouny generál Walderub. Město muselo přichystat denně každému vojákovi zdarma 2 pinty (tj. téměř 4 litry) piva, 2 libry (asi kilogram) chleba, dvojnásobné množství masa a každému koni 2 měřice ovsa. Tak začala tzv. druhá pruská okupace Pardubic, která potrvala až do konce září 1744.
Karel VI. a císařovna Alžběta Kristina při oslavě plnoletosti Marie Terezie, obraz Martina von Meyle

Dnešní výročí 21.08.1723

pobýval v Pardubicích rakouský císař Karel VI.
1518, zakládací listina cechu krejčovského a postřihačského v Pardubicích

Dnešní výročí 21.08.1518

povolil pán na Pardubicích Vilém z Pernštejna zřídit v Pardubicích cech krejčích a postřihačů a dal cechu artikuly.