Výročí

Dnešní výročí 22.06.1998

navštívila Pardubice na pozvání pardubické pobočky Britské rady paní Geraldine Muchová, manželka spisovatele Jiřího Muchy a snacha českého malíře Alfonse Muchy.

Dnešní výročí 22.06.1996

se konalo na Univerzitě Pardubice ustavující zasedání Asociace dopravních inženýrů.

Dnešní výročí 22.06.1996

udělila Univerzita Pardubice titul "Čestný profesor Univerzity Pardubice" rakouskému profesoru dr. Kurtu Kalcherovi z Univerzity Graz za jeho vynikající výsledky v oboru analytické chemie.

Dnešní výročí 22.06.1996

převzali občané Svinčan na Pardubicku u příležitosti oslav 770. výročí obce prapor a znak obce, který jí udělil Parlament ČR.
Cheming Pardubice

Dnešní výročí 22.06.1995

byla slavnostně uvedena do provozu rekonstruovaná budova CHEMINGU v Pernerově ulici v Pardubicích. Rekonstrukci provedla pardubická stavební firma INTERBAU.

Dnešní výročí 22.06.1995

zahájila svou čtyřdenní práci na pardubickém letišti mezinárodní inspekční komise, složená z devíti Francouzů a jednoho Portugalce. Komise monitorovala, jak je dodržována smlouva k omezení konvenční výzbroje v Evropě.
Ludvík Svoboda

Dnešní výročí 22.06.1970

navštívil Pardubice prezident Ludvík Svoboda.

Dnešní výročí 22.06.1936

pojmenovalo město Přelouč prostranství mezi nádražní budovou a hotelem p. Hrušky "náměstím Dr. Inž. Otakara Trnky". Stalo se tak vzhledem k Trnkovým zásluhám jak o vybudování nádraží, tak k zásluhám o rozvoj města a celého kraje. (Ot. Trnka, pardubický rodák, byl vynikající železniční odborník a rakouský ministr veřejných prací.)
Sokolovna Na Olšinkách byla otevřena v roce 1923

Dnešní výročí 22.06.1923

byla dokončena stavba sokolovny na Olšinkách. Postavil ji pardubický stavitel Ferdinand Potůček podle návrhu Ing. arch. Mendla a Šantrůčka z Prahy.

Dnešní výročí 22.06.1885

se v Dašicích ustavilo Vodní družstvo řeky Loučné a potoka Lodranty.

Dnešní výročí 22.06.1851

byl na pardubickém zámku založen Krajský hospodářský spolek s okresními pobočkami v Pardubicích, Kolíně, Havlíčkově Brodě a Litomyšli, který se svou činností významnou měrou přičinil o rozvoj hospodářského života v Pardubicích, především o rozvoj průmyslu ve 2. polovině min. století.
Císař Ferdinand II.

Dnešní výročí 22.06.1630

potvrdil císař Ferdinand II. Přelouči všechna dosavadní městská privilegia.