Výročí

Sídlo firmy CESA

Dnešní výročí 22.07.1994

převzala v Praze pardubická firma CESA a. s. prestižní značku CZECH MADE s pořadovým číslem 100 za "Systém měření a regulace energií CESS".

Dnešní výročí 22.07.1993

byla po rok trvající generální opravě dána znovu do provozu budova Komerční banky v Pardubicích na náměstí Republiky. Budova byla postavena ve dvacátých letech pro Anglo-československou banku.
Bombardování Pardubic - 1944

Dnešní výročí 22.07.1944

zažily Pardubice ve II. světové válce první letecký nálet (noční) na město. Provedlo jej britské královské letectvo v síle 49 Wellingtonů, 15 Liberátorů a 6 Halifaxů. Hlavní cíl, rafinerie minerálních olejů firmy FANTO, nebyl zasažen a bomby dopadly převážně na východní část města. Zahynulo 43 osob, zničeno bylo 27 obytných domů a dalších 87 poškozeno.
Svatba Marie Udržalové a Josefa Žďárského

Dnešní výročí 22.07.1930

se konala v Dolní Rovni svatba dcery tamního rodáka ministerského předsedy Františka Udržala Marie Udržalové s docentem techniky dr. Josefem Žďárským, synem řídícího učitele v Dašicích. Svatby se zúčastnil i přítel Františka Udržala prezident T. G. Masaryk s dcerou dr. Alicí Masarykovou, u níž bývala v ČsČK slečna M. Udržalová tajemnicí.
kostel ve Chvojně

Dnešní výročí 22.07.1906

se konala ve velkém sále Dělnického domu v Pardubicích přednáška TGM o Karlu Havlíčkovi a jeho významu pro český národ.

Dnešní výročí 22.07.1894

byla v Holicích slavnostně zahájena okresní národohospodářská výstava.
Císař Ferdinand III. (obraz Jana van den Hoecke 1634-35)

Dnešní výročí 22.07.1638

povolil císař Ferdinand III. městu Přelouči právo pořádat třetí jarmark v úterý po neděli Provodní.
Vladislav II.

Dnešní výročí 22.07.1497

se uskutečnila vůbec první známá návštěva panovníka v Pardubicích. Na pozvání Viléma z Pernštejna sem zavítal král Vladislav II., který druhý den pasoval na Kunětické hoře syny Viléma z Pernštejna Vojtěcha a Jana na rytíře.