Výročí

Dnešní výročí 22.09.1998

navštívil Pardubice v rámci Týdne pro duševní zdraví předseda senátu dr. Petr Pithart, který si prohlédl i Středisko křesťanské pomoci.
Prof. Dr. Georges Guiochona, doktor h. c. Univerzity Pardubice

Dnešní výročí 22.09.1998

udělila Univerzita Pardubice čestný doktorát americkému profesorovi chemie Georgesi Guiochonovi z University of Tennessee v Knoxville za jeho přínos v analytické chemii a mimořádné zásluhy o rozvoj vědy a vědeckého poznání. Guiochon je světově uznávaným odborníkem v chromatografii a již dlouhá léta podporuje rozvoj vědecké spolupráce svých pracovišť s UPa.
Sádrový model v odbavovací hale pardubického nádraží

Dnešní výročí 22.09.1995

byl v hale pardubického nádraží umístěn model Pernštýnského náměstí z alabastrové sádry v měřítku 1:100. Model je dílem zemřelého pardubického uměleckého štukatéra Františka Tomyšky.

Dnešní výročí 22.09.1935

byl při leteckém dnu v Pardubicích poprvé předveden letoun, zvaný vírník čili autogyra, patřící firmě Baťa Zlín.
Kožené pouzdro k přenášení koruny, z roku 1347

Dnešní výročí 22.09.1929

byly v Praze u příležitosti tisíciletého výročí smrti knížete Václava vystaveny poprvé pro veřejnost české korunovační klenoty, skládající se z královské koruny, žezla, jablka, meče, kříže a dalších insignií. Stalo se tak ve Svatovítském chrámu ve zvláštní vitríně, kterou navrhl rodák ze Semína na Přeloučsku arch. Josef Gočár. Za zmínku jistě stojí, že královská koruna je uložena ve zvláštním koženém pouzdru, které dal zhotovit Karel IV. a které je opatřeno znaky českého a římského krále a erbem arcibiskupa Arnošta z Pardubic.

Dnešní výročí 22.09.1929

byl na hrobě Františka Veverky v Přelouči odhalen pomník, vybudovaný nákladem zemědělských organizací.
Staré pardubické nádraží

Dnešní výročí 22.09.1857

byla v pardubickém hotelu "Doskočil" (naproti starému nádraží) dána do provozu telegrafní stanice. Její správou byl pověřen Jan Weithifer, vrchní telegrafista z Vídně. Stanice vedla celodenní a noční službu, což svědčí o rychlém růstu významu Pardubic v té době.
Budova c. k. okresního soudu. (bývalá radnice)

Dnešní výročí 22.09.1849

byl v Holicích zřízen c. a k. okresní soud a berní úřad, který se prozatímně usídlil v budově tehdejší radnice.