Výročí

Ze zámeckých slavností v Pardubicích

Dnešní výročí 23.06.2000

byly v Pardubicích zahájeny "3. Zámecké slavnosti pod erbem zubra".
Z historie bohdanečských hasičů

Dnešní výročí 23.06.2000

proběhlo slavnostní otevření nové hasičské zbrojnice v ulici Na Lužci v Bohdanči.

Dnešní výročí 23.06.1997

se v Pardubicích uskutečnilo dvoudenní setkání předních představitelů 17 velkých měst České republiky.

Dnešní výročí 23.06.1997

byly převezeny do Pardubic ostatky sv. Vojtěcha (lebka) na jejich pouti po českých diecézích u příležitosti tisícího výročí umučení tohoto světce.

Dnešní výročí 23.06.1995

patřilo vysílání Českého rozhlasu-Radiožurnálu od 10 do 24 hodin výhradně živému vysílání z Pardubic. Byla to premiéra živých přenosů, které tato stanice zahájila a jejichž cílem je seznámit posluchače s životem města po všech jeho stránkách.

Dnešní výročí 23.06.1993

byl na IV. zasedání zastupitelstva města Pardubic, které se konalo v Kulturním domě na Dukle, odvolán z funkce primátora města Pardubic MUDr. Zdeněk Stránský. Primátorkou na tomto zasedání byla zvolena Ing. Hana Demlová, dosavadní náměstkyně primátora.
Univerzita Pardubice

Dnešní výročí 23.06.1993

získala akreditaci Fakulta územní správy VŠCHT Pardubice. Protože zde byly akreditovány již tři fakulty, a to chemicko-technologická, dopravní a územní správy, které strukturou neodpovídají názvu školy, požádalo vedení VŠCHT o změnu názvu na "Univerzita Pardubice".

Dnešní výročí 23.06.1940

se konala v Pardubicích Zemská jubilejní výstava psů všech plemen.

Dnešní výročí 23.06.1939

byla v Přelouči zřízena Lidová škola zemědělská.
Slavnostní představení k otevření Sokolovny.

Dnešní výročí 23.06.1923

byla na Olšinkách slavnostně otevřena sokolovna Sokola Pardubice I. Náměstí u ní bylo později pojmenováno po spoluzakladateli pardubického Sokola Josefu Lernetovi. Za války byl tento název zrušen a již nebyl obnoven.